Hundegården

Bur og fellesområder

Forbua

Byhundegården
Alle hundeeiere i Longyearbyen som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb, er velkomne til å bruke den nye løpegården for byhunder som ligger i den østligste delen. Det er viktig at byhundeierne er svært oppmerksomme på hundespann som starter ut fra hundegården, og motsatt, da det ved oppstart er veldig vanskelig å ha fullstendig kontroll på hundespannene. Husk også å plukke opp all skit fra fellesarealene.

Buroversikt

Medlemskap

Det finnes 2 typer medlemskap:

- Enkeltmedlem – leier bur i hundegården eller benytter byhundegården.
- Familiemedlem – noen som har samme adresse som et enkeltmedlem. 

Alle klubbens medlemmer har tilgang på følgende medlemsfordeler:

 • Tilgang til å leie klubbens hytte Bikkjebu.
 • Løpegård til hunden(e).
 • Klubbens fasiliteter og utstyr (klubbhus, vogner, sparkesykler, sleder, verktøy).
 • 10% rabatt på hundeutstyr hos Svalbard Villmarssenter.
 • Felles forbestilling.
 • Mulighet til å leie bur og å stå på venteliste for å leie bur.
 • Mulighet til å ha gjestehund i bur i LHKs hundegård.
 • Et hundefellesskap og sosialt miljø.
 • En klubb som uttaler seg om hunder i saker som angår hunder og hundehold på Svalbard.
 • Modererte priser på klubbens arrangement og løp.
 • Familiemedlemskap - rabattert medlemsskap slik at hele familien kan være medlem.

Vi gjør oppmerksom på at ved familiemedlemskap så har familien kun en stemme i årsmøtet. Utover dette har familiemedlemmer stort sett samme medlemsfordeler som enkeltmedlem, bortsett fra at medlemskapet kun gir tilgang på 2 ekstra bur (totalt kan familiemedlemskap da gi 6 bur).


For å bli medlem må du registrere deg på forsiden, og betale kontigent for den medlemskategori du skal være.
Ønsker du å endre ditt medlemskap må du sende en e-post til styret@longyearbyenhundeklubb.no med beskrivelse av endrinene.