Sommer Vinter

Beste tid Vintern 2023

Vi konkurerer om beste tid på runder i nærområdet. Konkurer mot deg selv og andre, vinn ære, og kanskje litt heder.

Tiden fra rundene registreres av hundekjøreren selv! Klarer du beste tid på alle?

Start hvor du vil på runden, du må krysse ditt eget spor for å avslutte. Det er ikke fratrekk for pause, omveier, etc. Vi kjører egenrapportering og "honor code".

Du har ansvaret for egen sikkerhet. Ta med våpen og skremmemiddel, og alt annet du trenger for å ivareta din egen sikkerhet. Du skal selv melde ifra (til noen du stoler på) om hvor du skal, sånn at noen kommer å leter etter deg hvis du ikke kommer hjem.

Vi konkurerer til det ikke er mer snø.

Lykke til!

Løypa går Adventdalen -> Bolterdalen -> Tverrdalen -> Reindalen -> Gangdalen -> Todalen -> Adventdalen. Start hvor du vil, når du krysser ditt eget spor noterer du tid. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går fra veien i adventdalen opp forbi første hytta på Fritham med sleden og tilbake til veien. Kryss veien hvor du vil. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går Adventdalen -> Endalen -> Fardalsbakken -> Longyeardalen - Adventdalen. Start hvor du vil, når du krysser ditt eget spor noterer du tid. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går Adventdalen -> Janssondalen -> Adventdalen. Start hvor du vil, når du krysser ditt eget spor noterer du tid. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går fra hundegåren over til Hjortfjellet og opp til Linken / Boresight og tilbake igjen. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går Adventdalen -> Mælardalen -> Blekumbreen -> Tellbreen -> Helvetiadalen -> Adventdalen. Start hvor du vil, når du krysser ditt eget spor noterer du tid. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Løypa går Janssondalen -> Møysalbreen -> Drønnbreen -> Adventdalen - Jannsondalen. Start hvor du vil, når du krysser ditt eget spor noterer du tid. Når du kommer hjem registrerer du tiden på denne siden.

Registrer tid


Liste

Løype Tid Team Hundekjører(e) Dato