Mai 14_penger til LHK

400.000 NOK til Longyearbyen Hundeklubb

05.05.14

 

Longyearbyen Hundeklubb er svært glade for tildelingen av 400.000 NOK til prosjektet Firbeint Fellesskap – utbygging av hundegården.

Med disse midlene er LHK svært nære å ha fullfinansiert prosjektet som skal lede til en utbygging av eksisterende hundegård, noe som vil bety fler burplasser, egen luftegård for byhunder (hunder som ikke har fast bopel i hundegården) og dermed flere medlemmer og mer sosialt fellesskap blant hundeeiere i Longyearbyen.

 

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb