Februar 15_HN

Longyearbyen Hundeklubb inviterer til årsmøtet

21.01.15

 

Torsdag den 5. februar kl. 18.00, vil årsmøte gjennomføres på UNIS. Styret oppfordrer til uformelt treff på puben etterpå.

 

Saksliste:

 

1. Årsrapport 2014 inkl. status buroversikt og venteliste

 

2. Regnskap 2014/Budsjett 2015

 

3. Endring av LHK vedtekter

 

4. Endring av løpsregler i HN (dersom sak fremmes til møtet)

 

5. Valg (Valgkomite; Hilde Henningsen og Viktor Eklund)

 

 

Alle saker er tilgjengelige på intranett så snart saksfremleggene er klare.

 

Andre saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende sensest 7 dager før årsmøtet.

 

 

 

(bilde: Gunnar Veastad)

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb