Klubben

Longyearbyen Hundeklubb (LHK) ligger i Adventadalen 500m øst fra byen. Hundegården er vert polarhunder tilhørende fastboende på Svalbard. Klubben legger opp til ulik og variert aktivitet, med felles turer, kurs, konkurranser og sosiale samling. Klubben eier en hytte på Kapp Laila, en lavo med ovn og flere kjøredoninger.

 

Longyearbyen hundeklubb ønsker at flere skal få oppleve gleden ved hundekjøring, hundetrening, agility, bruk av hund og de fine naturopplevelsene hunder er med på å gi, og har i 2014 utvidet og utbedret den eksisterende hundegården. Den fullførte utbyggingen vil gi hundeiere i hele byen mulighet til å lufte hund i trygge omgivelser og samtidig gi flere muligheten til å drive med hundekjøring som friluftsaktivitet.

Alle hundeeiere i Longyearbyen som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb, er velkomne til å bruke den nye løpegården for byhunder som ligger i den østligste delen. Det er viktig at byhundeierne er svært oppmerksomme på hundespann som starter ut fra hundegården, og motsatt, da det ved oppstart er veldig vanskelig å ha fullstendig kontroll på hundespannene. Husk også å plukke opp all skit fra fellesarealene.

 

Hundeklubben har nå 63 bur til utleie og kan huse opptil 120 polarhunder. Dersom du ønsker plass må du først bli medlem ved å betale inn medlemskontigenten, etter den er betalt sender du en egen mail til styret og ber om å bli satt opp på ventelisten for burplass. Du vil ikke bli satt opp på ventelisten for bur før kontigenten er bekreftet innbetalt.

 

For mer informasjon om medlemskap og burleie se på info på forsiden eller ta kontakt med styret:

 

styret [at] longyearbyenhundeklubb.no

Klubben

 

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb