Intranett

Intranett

 

Årsmøte 2018-2019

Innkalling

Saksliste

 

Vedlegg

Sak 4: Årsrapport

Sak 6: Forslag til forlengelse av Lederverv

Sak 7: Valgkomiteens forslag

 

Årsmøte 2017-2018

Årsmøteprotokoll

Innkalling

 

Vedlegg:

Sak 4 Årsrapport

Sak 5 Regnskap

Sak 6 Vedtektsendring om aldersgrense

Sak 7 Valgkomiteens forslag

 

Årsmøte 2016-2017

Innkalling

Saksliste

Vedlegg:

Sak 4 Årsrapport 2015-2016

Sak 5 Regnskap

Sak 6 Vedtekter 2016

Sak 6 Endringsforslag

Sak 7 Mandat

Sak 7 Mandat ferdig

Sak 7 Utredning Alternativ C

Sak 8 Formålsendring TT

Sak 9 Endring 1 Løpsregler TT

Sak 9 Endring 2 Løpsregler TT

Sak 9 Endring 3 Løpsregler TT

Sak 10 Valgkomiteens forslag

Brev fra Veterinær

 

Ekstraordinært årsmøte 2016

Mandat

Utredning

- Alternativ A

- Alternativ B

- Alternativ C

 

 

Årsmøte 2015-16

 

Saksliste - årsmøte 2016

 

Sak 1:

Sak 2:

Sak 3:

Sak 4: Årsrapport 2015

Sak 5: Resultat 2015 og budsjett 2016

Sak 6: Vedtektsendring

Sak 7: Trappers Trail

 

Årsmøte 2014-15

 

Årsmøteprotokoll 2015

 

Sak 1: årsrapport 2014

Sak 2: Regnskap 2014, budsjett 2015

Sak 3: Vedteksendringer 2015

Sak 4: Endring av løpsregler i HN

Sak 5: Forslag fra valgkomiteen

 

Vedlegg 1: Buroversikt og venteliste

Vedlegg 2: Regnskap - Resultat og balanse

Vedlegg 3a: Vedtekter 2013

Vedlegg 3b: Forslag til nye vedtekter fra 2015

 

Årsmøte 2013-14

 

Årsmøteprotokoll 2014

Saksliste Årsmøte 2014

 

Sak 1: årsrapport 2013

Sak 2a: Regnskap 2013 & Budsjett 2014

Sak 2a1: Regnskap 2013 & Budsjett 2014 (tall)

Sak 2a2: Resultat og Balanse 2013

Sak 2a3: Revisorberetning

Sak 2b: Regnskap TT konto 2013

Sak 3: Utvidelse av hundegården

Sak 4: Vedtektsendringer

 

Vedlegg 3: Utvidelse - Tegninger

Vedlegg 4: Vedtekter - Forslag

 

Ekstraordinært årsmøte 2013

 

Ekstraordinært årsmøteprotokoll 2013

Saksliste ekstra. Årsmøte 2013

 

Sak 1: inkludering av alle hunder I LYB

Sak 2: utvidelse av hundegården

Sak 2: vedlegg

Sak 3: ombygging av fellesarealer i klubbhus

 

Årsmøtet 2012-13

 

Årsmøtereferat 31.05.2013

Saksliste Årsmøte 2013

 

Sak 3 - Årsrapport 2012-2013

Sak 6 og 7 - Forsikringer

Sak 8 - Utvidelse av hundegården

Sak 9 - Forslag regler Trappers Trail

Sak 10 - Omdisponering av fellesarealer

Sak 11 - Forslag endringer I vedtektene

 

Vedlegg 1 - Buroversikt

Vedlegg 2 - Venteliste

Vedlegg 3 - Regnskap

Vedlegg 4 - Budsjett 2013

Vedlegg 5 - Tilbudsbrev Forsikring

 

Årsmøte 2011-12

 

Årsmøtereferat 24.01.12

Saksliste Årsmøte 2012

Vedlegg 1 - Regnskap 2011

Vedlegg 2 - Budsjett 2012

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb