Hjem

P.S. Sjekk vår facebook; garantert mer oppdatert: https://www.facebook.com/groups/longyearbyenhundeklubb/

Årsmøte LHK 2017/2018

 

Det blir årsmøte i Longyearbyen Hundeklubb Torsdag 23.feb, 18:00

 

Sakspapirene blir tilgjengelige på intranett innen 16 februar

 

Innspill til sakene eller øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i

 

hende senest 7 dager før årsmøtet

 

Vi håper som mange som mulig kommer

 

Vel møtt!

 

Klikk her for innkalling og program

 

 

Løpssessongen 2017

 

Bolterdalen rundt - 18. februar

Hilmar Nøis - 19 februar

Trappers Trail - 25-26. mars

 

Mer info om løpene her

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb