Hjem

P.S. Sjekk vår facebook; garantert mer oppdatert: https://www.facebook.com/groups/longyearbyenhundeklubb/

Det skjer!

 

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Styret i Longyearbyen Hundeklubb (LHK) kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte.

 

Møtetid og sted: Torsdag 1.12.2016 kl 1800 i Lassegrotta på UNIS.

 

Vi er nødt til å ta stilling til et par saker for å komme videre i prosessen med å rydde etter

 

raset og bygge erstatning for tapte bur.

 

Agenda:

 

1. Ta stilling til 1 av 3 forslag for oppbygging av nye bur etter jordskredet.

 

2. Godkjenne bruk av LHK sine midler til å sikre/rydde den ødelagte

 

burrekka etter jordskredet.

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb