Longyearbyen Hundeklubb

Longyearbyen Hundeklubb ligger i Adventadalen 1km øst fra byen. Hundegården er vert for polarhunder tilhørende fastboende på Svalbard.
Klubben legger opp til ulik og variert aktivitet, med felles turer, kurs, konkurranser og sosiale samling.

Longyearbyen hundeklubb ønsker at flere skal få oppleve gleden ved hundekjøring, hundetrening, agility, bruk av hund og de fine naturopplevelsene hunder er med på å gi, og har i 2014 utvidet og utbedret den eksisterende hundegården. Den fullførte utbyggingen vil gi hundeiere i hele byen mulighet til å lufte hund i trygge omgivelser og samtidig gi flere muligheten til å drive med hundekjøring som friluftsaktivitet.

Alle hundeeiere i Longyearbyen som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb, er velkomne til å bruke den nye løpegården for byhunder som ligger i den østligste delen. Det er viktig at byhundeierne er svært oppmerksomme på hundespann som starter ut fra hundegården, og motsatt, da det ved oppstart er veldig vanskelig å ha fullstendig kontroll på hundespannene. Husk også å plukke opp all skit fra fellesarealene.

Hundeklubben har nå 63 bur til utleie og kan huse opptil 120 polarhunder. Dersom du ønsker plass må du først bli medlem ved å betale inn medlemskontigenten, etter den er betalt sender du en egen mail til styret og ber om å bli satt opp på ventelisten for burplass. Du vil ikke bli satt opp på ventelisten for bur før kontigenten er bekreftet innbetalt.

For mer informasjon om medlemskap og burleie se på info på forsiden eller ta kontakt med styret:

styret@longyearbyenhundeklubb.no

 

Kunngjøringer

Da har vi gleden av å invitere til Årsmøte i Longyearbyen Hundeklubb 13. August 19:00~22:00

Vi har fått låne lokaler av Xpolar As på Elvesletta Nord

Det er satt et tak på 15 deltakere i lokalene. Dette er et smittebegrensende tiltak ifbm restriksjoner rund covid-19. Selv om 15 er fler enn vi bruker å være på årsmøtet, ønsker vi på ingen måte at dette skal begrense deltakelsen. Vi setter derfor opp et skype-møte så alle kan delta fra der de er. Påmelding for de som ønsker og komme sendes til styret@longyearbyenhundeklubb.no

Fullstendig saksliste og frist for innmelding av saker faller samtidig, 6 August.

Husk og sette dere inn i årsrapport, saksliste og vedtekter før årsmøte. Vell møtt!

Vi tar sikte på å arrangere årsmøte 2021 i Februar.

Styret i 2020 består av:
Leder: Thomas Wegener
Nestleder: Adelheid Mæland
Materialforvalter: Ivar Henningsen
Sekretær: Karoline Baelum
Kasserer: Irene Kastner
Vara: Gunn Beate Paasche
Vara: Linda Marie Monsen Vassdal

Styret tar sikte på å avholde stryremøte siste uke hver mnd. Saker kan meldes inn til styret pr epost. Vi behander det vi kan med en gang, og tar med avgjørelser tilbake til styremøtene.

Longyearbyen Hundeklubbs vedtekter finner du her

Longyearbyen Hundeklubbs vedtekter et utarbeidet for å ivareta felleskapet og dyrevelferden i klubben. Når det er tvil eller muligheter for å tolke vedtektene på flere måter; skal vedtektene tolkes på den måten som faller til fordel for dyrevelferden, fellesskapet og klubben. Har du spørsmål om vedtektene eller tolkning av disse, kan du rette spørsmål til styret@longyearbyenhundeklubb.no

Bli medlem i Longyearbyen Hundeklubb


Når du melder deg inn i hundeklubben får du innbetalingsinformasjon tilsendt med en gang. Du er medlem fra den dagen betalingen blir registrert. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med noe kan du kontakte klubben på epost.

Enkeltmedlemmer kan sette seg på venteliste for inntill 4 bur. Familier kan sette seg på venteliste for inntil 6 bur.

© Copyright 2020 Lonyearbyen Hundeklubb - Made by Wegener Development