Hjem

Innkalling til årsmøte

Tid: Mandag 25.feb, kl.19:00 (styret oppfordrer til

uformelt treff på puben etterpå)

 

Saker:

- Årsrapport 2018 inkl. status buroversikt og venteliste

v/Leder

- Regnskap 2018/Budsjett 2019 v/Kasserer

- Saker fra saksfremleggelsen som ønskes behandlet på årsmøtet

- Valg av nytt styre (Valgkomite; Elise Strømseng og Erle Frantzen)

- Eventuelt

Alle saker blir tilgjengelige på intranett så snart

saksfremleggene er klare.

 

Innspill til sakene eller øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i

hende senest 11.februar 2019.

 

STYRET

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb